جدیدترین محصولات ما :

20161125_food-and-beverage_72650

کلودیفایر

عوامل کلودیفایر (Clouding یا Cloudy Agent /  Cloudifier) یک نوع افزودنی مواد غذایی هستند که برای نوشیدنی ها مانند آب میوه ها مورد استفاده قرار می گیرند که بیشتر ابری هستند و به این ترتیب طبیعی تر و ظاهری