جدیدترین محصولات ما :

images (11)

کوجیک اسید

اسید کوجیک چیست؟ اسید کوجیک یک پریونون  ۴H-pyran است که توسط گروه هیدروکسیک در موقعیت ۵ جایگزین شده است، یک گروه هیدروکسی متیل در موقعیت ۲ و یک گروه اکسو در موقعیت ۴٫ از قارچ Aspergillus oryzae جدا شده است. این ماد

 Call Now Buttonتماس