نوشته های مرتبط با :

تولید مونو پتاسیم فسفات

تصویر مونو پتاسیم فسفات

مونو پتاسیم فسفات

مونو پتاسیم فسفات، MKP (همچنین دی هیدروژن فسفات پتاسیم، KDP یا فسفات پتاسیم یک‌ساله)، KH 2PO 4، یک نمک محلول پتاسیم و یون فسفات دی هیدروژن است که به عنوان...
فهرست
Call Now Buttonتماس