جدیدترین محصولات ما :

سدیم اسید پیرو فسفات

سدیم اسید پیرو فسفات چیست؟  سدیم اسید پیرو فسفات به عنوان یک بافر pH (ماده ای که میزان اسیدی بودن خاصی را حفظ می کند) و به عنوان یک تهویه خمیر در جایگزین های گوشتی مبتنی بر سویا استفاده می شود. این ترویج ات

 Call Now Buttonتماس