جدیدترین محصولات ما :

فروش جوهر نمک، قیمت اسید هیدرو کلریک، خرید هیدروکلریک اسید

اسید هیدروکلریک(جوهر نمک)

اسید هیدروکلریک اسید هیدروکلریک (HCl، همچنین به عنوان اسید سولفوریک شناخته می شود) یک اسید معدنی قوی خورنده و خورنده بی رنگ با بسیاری از کاربردهای صنعتی است که در آن، هنگامی که با یک پایه ارگانیک واکنش می دهد