جدیدترین محصولات ما :

4455

نرمال بوتانول

نرمال بوتانول (n-butanol) یک الکل است که از طریق فرآیندهای پتروشیمی تولید می شود، اما می توان آن را نیز  مانند اتانول، از طریق تخمیر قندهای حاصل از ذرت و محصولات کشاورزی تولید کرد. این ماده یک الکل چهار ک