جدیدترین محصولات ما :

high-demand-acid-activated-bleaching-earth-oil.jpg_350x350

خاک بنتونیت

خاک بنتونیت نیز به عنوان مونتموریلونیت، اسمکتیت، خاکستر سفید و خاک سفید کننده فعال و خاک رنگبر شناخته می شود. در فرآوری روغن های خوراکی و چربی در سراسر جهان از جمله روغن و چربی های ویژه مانند روغن ماهی ب