جدیدترین محصولات ما :

اسید آکریلیک

آکریلیک اسید چیست؟ اسید اکریلیک یک مایع بدون رنگ است که دارای بوی مشخصی است. نقطه اشتعال ۱۳۰ درجه فارنهایت. نقطه جوش ۲۸۶ درجه فارنهایت. نقطه انجماد ۵۳ درجه فارنهایت. این محصول موجب خوردگی به فلزات و باف