جدیدترین محصولات ما :

خرید ویتامین c , فروش ویتامین c , قیمت ویتامین c ,

اسید اسکوربیک (ویتامین c)

اسید آسکوربیک (که ویتامین c نیز نامیده می شود) در سبزیجات و میوه ها فراوان است. آسکوبیک اسید در صنایع گوشتی باعث کاهش نیتریت، حفظ بو و رنگ و هم چنین به عنوان نگهدارنده مواد گوشتی عمل می کند. اسید اسکوربیک در