جدیدترین محصولات ما :

اپتیکال برایتنر

اپتیکال برایتنر چیست؟ روشن کننده های نوری مواد شیمیایی هستند که نور ماوراء بنفش را جذب می کنند و نور آبی را بازتاب می دهند. این کمک می کند تا ضخیم شدن لباس های سفید را پنهان کنید و آنها را سفید تر و پر جنب