جدیدترین محصولات ما :

فروشنده ایزوله سویا

ایزوله سویا

ایزوله سویا با ۹۰ درصد پروتئین بیشترین میزان پروتئین را از لوبیای سویا داراست. این پروتئین نوعی جدا شده از سویا است. این ماده از لوبیای تهیه شده و خشک شده است. سویا به سه نوع محصول با پروتئین بالا تبدی

 Call Now Buttonتماس