جدیدترین محصولات ما :

Gooey-Caramel

رنگ کارامل

رنگ کارامل یکی از قدیمی ترین و رنگ آمیزی گسترده ای از مواد غذایی است. اگر چه به نظر می رسد طبیعی است، رنگ کارامل مثل شیرینی های آب نبات نیست. چهار نوع رنگ آمیزی کارامل وجود دارد. رنگ کارامل مواد غذایی محلول