جدیدترین محصولات ما :

کار

رنگ کارموزین

رنگ کارموزین یک رنگ غذای مصنوعی است که برای تولید محصولات غذایی قرمز رنگ استفاده می شود. این رنگ از نمک دی سدیم ساخته شده است و به طور گسترده ای در انگلستان استفاده می شود. رنگ کارموزین یک رنگ غذای مصنوعی است ک