جدیدترین محصولات ما :

روغن فندق

روغن فندق روغن فندق یک روغن  ساخته شده از فندق بریده شده و فشرده است. این ماده به رنگ زرد  است و به راحتی به صورت موضعی جذب می شود. این دارای طعم تا حدودی شیرین و یک عطر خفیف دارد . روغن فندق برای انو