جدیدترین محصولات ما :

سدیم لوریل سولفات

سدیم لوریل سولفات

سدیم لوریل سولفات یا همان SLS یک ماده سورفکتانت است که می تواند انواع مختلفی از کاربردها داشته باشد، اما در محصولات شوینده، اغلب مورد استفاده قرار می گیرد تا تنش آب را از بین ببرد و  خاک را از مواد مورد نظر