جدیدترین محصولات ما :

سدیم متیل پارابن

سدیم متیل پارابن چیست؟ Methylparaben به عنوان نگهدارنده مورد استفاده در صنایع غذایی، لوازم آرایشی و دارویی برای بیش از ۵۰ سال استفاده شده است. فرمول شیمیایی برای سدیم متیل پارابن C8H7NaO3 است. این نیز ممک