نوشته های مرتبط با :

خرید سدیم هیپوکلریت

تصویر سدیم هیپوکلریت

سدیم هیپوکلریت

هیپوکلریت سدیم چیست؟ هیپوکلریت سدیم یک ترکیب شیمیایی با فرمول NaClO است. این شامل یک کاتیون سدیم (Na +) و یک آنیون هیپوکلریت (ClO-) است. همچنین ممکن است به عنوان...
فهرست
Call Now Buttonتماس