نوشته های مرتبط با :

خرید سدیم پیروات

تصویر سدیم پیروات

سدیم پیروات

سدیم پیروات یک نمک از فرم آنیون کنجد از اسید پریوویک است که به عنوان پیروات شناخته می‌شود. این نمک سدیم در بافرهای زیست‌شناسی مولکولی و کاربردهای کشت سلولی استفاده...
فهرست
Call Now Buttonتماس