جدیدترین محصولات ما :

اسید مالئیک

فرمول شیمیایی: C4H4O4 جرم مولکولی: ۱۱۶/۰۷ چگالی: ۱/۵۹ گرم بر میلی لیتر نقطه ذوب: ۱۳۵ درجه سانتی گراد اسید مالئیک با فرمول شیمیایی C4H4O4  به شکل گرد متبلور یا دانه ای به رنگ سفید می باشد. اسید مالئیک در طبیعت