جدیدترین محصولات ما :

CAS-NO-123-86-4-Butyl-acetate

بوتیل استات

بوتیل استات یک مایع بدون رنگی با بوی میوه ای است دمای فلاش ۷۲ – ۸۸ درجه فارنهایت. تراکم ۷٫۴ lb / gal (کمتر از آب). از این رو در آب شناور می شود. بخار سنگین تر از هوا. این ماده نقش به عنوان متابولیت