جدیدترین محصولات ما :

trisodium-phosphate-500x500

تری سدیم فسفات

تری سدیم فسفات یک فسفات سدیم است. تری سدیم فسفات معمولا به عنوان یک افزودنی غذایی استفاده می شود. همچنین به عنوان یک عامل چربی، یک پاک کننده لکه و یک عامل پاک کننده عمل می کند. همچنین با نام TSP، E339، ت