جدیدترین محصولات ما :

فروشنده دی استات، قیمت سدیم دی استات

دی استات سدیم

دی استات سدیم خواص شیمیایی بلورهای سفید؛ که بویی مشابه به بوی اسید استیک دارد. تقسیم بالای ۱۵۰ درجه سانتیگراد. این محصول در آب حل می شود در صورتی که حلالیت آن در الکل بسیار پایین است و در اتر قابل احتراق غی