جدیدترین محصولات ما :

فروش دی متیل فرمامید

دی متیل فرمامید(DMF)

دی متیل فرمامید یک ترکیب ارگانیک با فرمول (CH3) 2NC (O) H است. به طور معمول به صورت DMF (اگرچه این اولیه برای دی متیل فوران و یا دی متیل فومارات استفاده می‌شود)، این مایع بدون رنگ با آب و اکثر مایعات آلی

 Call Now Buttonتماس