جدیدترین محصولات ما :

فروش سدیم پیروات

سدیم پیروات

سدیم پیروات یک نمک از فرم آنیون کنجد از اسید پریوویک است که به عنوان پیروات شناخته می‌شود. این نمک سدیم در بافرهای زیست‌شناسی مولکولی و کاربردهای کشت سلولی استفاده می‌شود. استفاده از پیروات سدیم: • برای ت

 Call Now Buttonتماس