جدیدترین محصولات ما :

sodium-gluconate-500x500

سدیم گلوکونات

گلوکونات سدیم، نمک سدیم اسید گلوکونیک با خواص شیمیایی است. کلا سدیم گلوکونات و فرمول های پایدار را با یون های مختلف تشکیل می دهد و مانع از جذب آنها به واکنش های شیمیایی می شود. فارماکولوژی از NCIt گلوکونات سد