جدیدترین محصولات ما :

Vitamin-k-ویتامین-k-660x330

ویتامین K

ویتامین ها مواد هستند که بدن شما برای رشد به آنها نیاز دارد. ویتامین K بدن شما را برای ساخت پروتئین استخوان ها و بافت های سالم کمک می کند. همچنین پروتئین ها را برای تنظیم لخته شدن خون تولید می کند. اگر ویتامی