جدیدترین محصولات ما :

gum-rosin-min

کالیفن ( رزین گام )

رزین گام، همچنین به نام کالیفن  یا یونانی (Latin: pix græca) نامیده می شود، یک فرم جامد از رزین های حاصل از کاج و برخی از گیاهان دیگر، بیشتر از گیاهان مخروطی است که از طریق حرارت دادن رزین مایع تازه تول