جدیدترین محصولات ما :

Chloroform-CFP-CHCl3-Trichloromethane.jpg_350x350

کلروفروم

کلروفروم چیست؟ کلروفرم یک نام دیگر برای ترکیبات شیمیایی رنگی، متراکم، مایع و ترشكلرمتین است. این ماده غیر قابل اشتعال و دارای بوی دلپذیر و طعمی شاداب و شیرین و همچنین حدود ۴۰ بار شیرین تر از شکر است. ک