جدیدترین محصولات ما :

فروش متابی سولفیت سدیم

متابی سولفیت سدیم

نام ماده : متابی سولفیت سدیم. Sodium metabisulfite فرمول شیمیایی: Na2-S2O5 چگالی: ۴۸/۱ گرم بر سانتی متر مکعب جرم مولکولی: ۰۹۵/۱۹۰ گرم بر مول نقطه ذوب: ۱۷۰ درجه سنتی گراد که در دمای ۱۵۰ درجه شروع به تجزیه

 Call Now Buttonتماس