جدیدترین محصولات ما :

فروش متانول، کاربرد متانول

متانول

متانول متانول یک ماده شیمیایی مایع با فرمول CH3OH می باشد. این ماده بی رنگ، فرار، قابل اشتعال و سمی است. متانول از تقطیر مخرب چوب ساخته شده است و عمدتا از منوکسید کربن و هیدروژن تولید می شود. استفاده اصلی آن در