جدیدترین محصولات ما :

بارگیری (6)

سیکلوهگزانون

سیکلوهگزانون (همچنین به عنوان Oxocyclohexane شناخته می شود، کتون pimelic، cyclohexyl ketone، و CYC) یک مایع روغنی روشن است که دارای  رنگ زرد و بوی شدید است. این فرمول C6H10O است و کمی در آب حل می شود و