نوشته های مرتبط با :

خرید و فروش متیل ترت بوتیل اتر (MTBE)

تصویر متیل ترت بوتیل اتر (MTBE)

متیل ترت بوتیل اتر (MTBE)

متیل ترت بوتیل اتر (MTBE) یک افزودنی بنزینی است. MTBE در حضور سویه‌های باکتریایی اکسید کننده پروپان دچار تخریب اکسیداتیو می‌شود. مطالعات جنبشی اکسیداسیون پرسولفات با کمک گرما از MTBE...
فهرست
Call Now Buttonتماس