جدیدترین محصولات ما :

hair-conditioner-38-728

پلی کواترنیوم

پلی کواترنیوم ها ، اغلب به عنوان polyquat نامیده می شود، دارای وزن مولکولی بالایی هستند در واقع یک پلیمر با چند (poly) مثبت  در آن است. شارژ مثبت در نیتروژن یافت می شودکه یک گروه آمونیوم چهارسوی تشکیل