جدیدترین محصولات ما :

egg_powders_brandspur

پودر تخم مرغ

پودر تخم مرغ کامل نسخه خشک شده از تخم مرغ های تازه است. این ماده می تواند به عنوان جایگزینی برای تخم مرغ های تازه یا تولید محصولات غذایی غنی از پروتئین استفاده شود. این امر برای صنایع غذایی با توجه به