جدیدترین محصولات ما :

فروش ژلاتین، قیمت ژلاتین، کاربرد ژلاتین

ژلاتین

ژلاتین پروتئین خالص و ماده غذایی طبیعی است. این ماده از پوسته های خوک و گاو یا از استخوان های حیوانات ساخته شده است که همه آنها توسط مقامات دامپزشکی مورد تایید قرار گرفته است. آنها حاوی پروتئین کلاژن هستند