جدیدترین محصولات ما :

فروش ژلاتین، قیمت ژلاتین، کاربرد ژلاتین

ژلاتین

ژلاتین ژلاتین پروتئین خالص و مواد غذایی طبیعی است. این از پوسته های خوک و گاو یا از استخوان های حیوانات ساخته شده است که همه آنها توسط مقامات دامپزشکی مورد تایید قرار گرفته است. آنها حاوی پروتئین کلاژن ه