جدیدترین محصولات ما :

فروش کارناباوکس، قیمت کارناباوکس

کارنوبا واکس

کارنوبا واکس کارنوبا واکس، همچنین موم برزیل یا موم سیرا نامیده می شود، موم گیاهی از درخت کارنوبا برزیل است. موم کارنوبا به عنوان یک ماده غذایی به عنوان له کننده مواد غذایی و به عنوان یک عامل سخت کننده