جدیدترین محصولات ما :

ادتا 2 سدیم

ادتا ۲ سدیم

اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (ادتا) که به چندین نام دیگر نیز شناخته می شود، یک ماده شیمیایی است که از گیاهان چند فصلی به عنوان یک چربی محافظ حفظ می کند که به رشد ساقه کمک می کند و در حال حاضر برای اهد