نوشته های مرتبط با :

دکان دی اوئیک اسید Decanedioic acid

تصویر سباسیک اسید

سباسیک اسید

سباسیک اسید یک دی کربوکسیلیک اسید با فرمول 2(CH2)8(CO2H) است که به طور طبیعی وجود دارد. این ماده به صورت فلس و پرک سفید یا جامد پودری است و در...
فهرست
Call Now Buttonتماس