جدیدترین محصولات ما :

201708080952343759540

سدیم استارچ گلیکولات

سدیم استارچ گلیکولات سدیم کربوکسی متیل اتر است. سدیم استارچ گلیکولات از منبع برنج، سیب زمینی، گندم یا ذرت است. این ماده یک پودر فلزی سفید رنگ، بی مزه، بی بو، نسبتا آزاد است.  این ماده فرمول بندی عالی