جدیدترین محصولات ما :

فروش سیتریمینیوم کلراید، قیمت سیتریمینیوم کلراید

سیترومینیوم کلراید

سیترومینیوم کلراید چیست؟ سیترومینیوم کلراید یک عامل تهیه کننده بسیار مناسب برای تهیه شامپو و تهویه مطبوع است. این به طور معمول در بعضی از محصولات اقتصادی نوع بیشتر استفاده می شود، زیرا تهویه نور با هز