جدیدترین محصولات ما :

استئاریل الکل

استئاریل الکل 

مشخصات فنی ظاهر: پودر مات رنگ سفید بو: چربی مشخص حلالیت: روغن ذوب نقطه: ۱۳۲F تا ۱۳۸F ذخیره سازی: جای سرد،  مهر و موم شده، بدون رطوبت استئاریل الکل  یک ترکیب ارگانیک و یک الکل چرب طبیعی است که از اسید چر