نوشته های مرتبط با :

فروش سدیم تیوسولفات

تصویر سدیم تیوسولفات

سدیم تیوسولفات

 سدیم تیوسولفات (Sodium thiosulfate) یک ترکیب معدنی با فرمول Na2S2O3.xH2O است. به طور معمول به صورت پنج کرنه سفید یا بی رنگ، Na2S2O3·5H2O  در دسترس است. به صورت جامد و...
فهرست
Call Now Buttonتماس