جدیدترین محصولات ما :

سوربات پتاسیم

پتاسیم سوربات

سوربات پتاسیم سوربات پتاسیم یک نوع نمک پتاسیم است که از اسید سوربیک بدست می آید که در صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی به عنوان یک نگهدارنده مورد استفاده قرار می گیرد سوربات پتاسیم محصولی است که با توجه به اثر ض