جدیدترین محصولات ما :

سوربات پتاسیم

پتاسیم سوربات

سوربات پتاسیم سوربات‌پتاسیم یک نوع نمک پتاسیم است که از اسید‌سوربیک بدست می‌آید که در صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی به عنوان یک نگهدارنده مورد استفاده قرار می‌گیرد سوربات‌پتاسیم محصولی است که با توجه