جدیدترین محصولات ما :

Tea-Tree-1

روغن درخت چای

روغن درخت چای چیست؟  روغن درخت چای از برگ های درخت چای مشتق شده است. درخت چای توسط ملوانان قرن هجدهم نامگذاری شده است چای ساخته شده که از برگ های درختی که در سواحل جنوب شرقی استرالیا پرورش می دهد مثل چاش