جدیدترین محصولات ما :

apricotkerneloil

روغن هسته زردآلو

روغن هسته زردآلو چیست؟ روغن هسته زردآلو از هسته (مثلاً بذر ) یک زردآلو ، میوه درخت زردآلو که از نظر علمی به عنوان Prunus armeniaca شناخته می شود ، مشتق می شود. در حالی که تعدادی از گونه های مختلف به نا