جدیدترین محصولات ما :

زانتان گام

زانتان گام

صمغ زانتان گام یا همان گزانتان در واقع یک پلی ساکارید میکروبی می باشد که باکتری گزانتوموناس آن را تولید می کند. این ماده دارای خاصیت رئولوژیکی می باشد که در الکل نامحلول و در آب محلول می شود و در صنای

 Call Now Buttonتماس