جدیدترین محصولات ما :

فروش لانولین

لانولین

لانولین یک چربی زرد رنگ است که از پشم گوسفند به دست می آید. یک موم زرد مایل به قهوه ای است که در دمای بین ۳۶oC و ۴۲oC ذوب می شود. این ماده ۱۰٪ تا ۲۰٪ وزن پشم را تشکیل می دهد. گوسفند این ماده را برای مح