نوشته های مرتبط با :

نمایندگی خرید تگزاپن

تصویر تگزاپن

تگزاپن

فرمول شیمیایی تگزاپن: NaC12 H25 SO 4 اسامی مترادف: تگزاپون.سدیم دود کانو سولفات.سدیم لوریل سولفات.سدیم دودسیل سولفات شکل ظاهری تگزاپن: تگزاپـن یک ماده خمیری شکل و رنگ آن سفید مایل...
فهرست
Call Now Buttonتماس