جدیدترین محصولات ما :

خرید سوربیتول , فروش سوربیتول , قیمت سوربیتول , نمایندگی سوربیتول , نمایندگی خرید سوربیتول , نمایندگی فروش سوربیتول , قیمت نمایندگی سوربیتول ,

سوربیتول

سوربیتول نام های دیگر: sorbitol ،D-sorbitol ،Hexitol فرمول شیمیایی: C6H14O6  نام تجاری: sorbitol این ماده بر خلاف سیکلامات ها و ساخارین ماده ای است که در ساخت شکلات های دیابتی و شیرینی های دیابتی به صورت گستر